سبد خرید0

تعریف کارآفرینی به زبان ساده

كارآفريني فرآيند يا مفهومي است كه در طي آن فرد كارآفرين با ايده هاي نو، خلاق و شناسايي فرصت هاي جديد با بسيج منابع، به ايجاد كسب و شركت هاي نو ، سازمان هاي جديد و نوآور رشد يابنده مبادرت مي ورزد. اين امر توام با پذيرش خطرات است ولي اغلب منجر به معرفي محصول يا ارئه خدمات به جامعه مي شود. انگيزه هاي مختلفي در كارآفرين شدن مؤثر مي باشد كه از جمله آنها : نياز به موفقيت، نياز به كسب درآمد و ثروت، نياز به داشتن شهرت، و مهمتر از همه نيازمندي به احساس مفيد بودن و استقلال طلبي را مي توان نام برد.

كارآفرين كيست؟

كارآفرين فردي است كه كنترل دروني دارد. او براي آنكه بتواند درست آنچه را كه مي انديشد عينيت بخشد و عزم خود را عملي كند بايد رئيس و كارفرماي خود باشد. يعني كارآفرين نياز به استقلال دارد. ذهن پوياي او مرز هاي از پيش تايين شده و قالب هاي رايج را در هم مي شكند و با وجودي كه همان چيزي را مي بيند كه ديگران مي بينند، اما چيزي را مي انديشد كه ديگران نمي انديشند.يعني كارآفرين خلاق است

وقتي كه خلاقيت او از ذهن به عمل منتقل مي شود نوآوري صورت مي گيرد. نوآوري يعني پيمودن راه نرفته. كسي كه اولين بار راهي را مي پيمايد، اوين كسي است كه مي تواند خبر مخاطرات راه را براي ديگران بياورد. يعني كار آفرين خطر پذير است
او به جاي آنكه منتظر ضمانت يك پايان موفق بماند، به فكر و تلاش خود تكيه ميزند، به مشكلات حمله ميكند و پيش ميرود. يعني كارآفرين منفعل نيست و براي استقبال از آينده روحيه اي تهاجمي دارد.

لحظه آغاز تصميم، تنها زماني نيست كه او با ريسك مخاطره مواجه مي شود؛ ابهام يك پايان نامعلوم، بر هر قدم اين راه سايه مي اندازد. يعني كارآفرين قدرت تحمل ابهام دارد.

به استقبال فردا رفتن، آخر ماجرا نيست. كسي كه آگاهانه و پيشاپيش خود را در ميدان مواجهه با مسائل مي اندازد، بايد توان سخت كار كردن در شرايط پر تنش را هم داشته باشد. يعني كارآفرين با وجود فشار زياد، كارآيي خود را حفظ مي كند. هم چنين كارآفرين خستگي ناپذير، عمل گرا و فرصت گرا مي باشد.

تهران، پرند، بلوار جمهوری
راه ارتباطی
09365141356
با ما تماس بگیرید
شنبه الی پنجشنبه 9 الی 18
پشتیبانی